May 29, 2016

Загадкі з лічбамі. Ч.4.

Увесь лес роўны, а дзве сасоначкі вышэй.
У хаце чатыры, а на дварэ восем.
Чатыры нагі, а не звярушка, многа пер'я, а не птушка.
Адным цветам зімой і летам.
Адзін кажа: пабяжым; другі кажа: паляжым; трэці кажа: пастойма і паківаймася.
Адзін лье, другі п'е, трэці расце.
Два бодні, чатыры паходні, сёмае махала.
Два слухаюць, два нюхаюць, чатыры стукаюць, семсот свішчуць.
Двое свецяць, чацвёра сцелюць, а адзін лажыцца спаць.
На коліку сем саколікаў і кожны ў капоце.
Пад адным калпаком семсот казакоў.
Сам дзядок нізак, ды мае сто рызак.
Семдзесят адзёжак і ўсе без засцёжак.
Семсот муляроў змуравалі дом без вуглоў.
Семсот сарочак, семсот намётак, а як выйдзе вон - дык бок гол.

Адгадкі глядзіце далей.

Драўлянае вядро
Вуглы
Ложак з падушкамі
Хваёвыя дрэвы
Рака, дарога і чараты
Дождж, зямля, трава
Карова
Конь
Сабака
Авёс
Макаўка
Капуста
Капуста
Мурашнік
Курыца

0 коммент.:

Post a Comment

 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver