May 24, 2016

Загадкі з лічбамі. Ч.3

Два кальцы, два канцы, пасярэдзіне цвік.
Дзве галачкі сядзяць на адной палачцы.
Дзве сястрыцы сцюдзёным малачком мыюцца.
На адной яме сто ям.
На адным месцы крыжоў дзвесце.
На адным паваду сто каней павяду.
Пад адным капелюшом чатыры браты жывуць.
Першы канец у жываце, а другі на верхнім кальцы; каб першы канец дастаць, трэба ўсе кольцы зняць.
Раве вол на сем сёл.
Семсот варот - адзін уваход.
Сотні братоў звязаны, адным поясам падпяразаны.
Сто гасцей - сто пасцель: кожнаму госцю свая пасцель.
Тры браты пайшлі на раку купацца, двое купаюцца, а трэці на беразе валяецца.

Адгадкі глядзіце далей.

Нажніцы
Вёдры і каромысел
Палазы
Напарстак
Клубок
Частакол
Стол
Клубок
Царкоўны звон
Сетка
Сноп
Бярвенні і мох
Каромысел і вёдры

0 коммент.:

Post a Comment

 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver