Dec 27, 2012

Загадкі пра сняжынкі


Зорка снежна белая 
на рукаў мой узляцела,  
Пакуль нёс яе сюды - 
стала кропляю вады.  

Што гэта за птушка,  
Што сонца баіцца?  

Палятала зорка, палятала,  
Села на далоньку і растала.  

На далоні слёзка-крапялінка.  
Гэта не проста зорачка, то -  

Зімой пакрылі мы ўсё:  
Лес, дарогу, поле і луг,  
А як сонца прыпячэ,  
Мы раўчуком пацячэм.  

Ой, зіма усё пабяліла,  
Свет ўвесь коўдрай накрыла.  
З неба ўжо ляцяць пушынкі,  
Усім вядома - то ...  

Мухі белыя ў полі -  
Не жывуць яны ў доме.  
А як сонца прыпячэ -  
З іх вадзіца пацячэ.  

Хто на месцы не сядзіць,  
А нясецца і ляціць,  
Бойка ў танку кружыць,  
Нашых дзяцей весяліць?  
Вядома, гэта такія пушынкі -  
Белыя зімовыя ...  

З неба зорачкі ляцяць,  
І зямлю хаваюць,  
А калі прыйдзе вясна -  
Усе яны растануць.

0 коммент.:

Post a Comment

 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver