Mar 23, 2014

Метаграмы ад Івана Курбекі

Адказ прымаецца ў форме "Турум - бурум".

1. Я нагадваю палатку.
Змяні літару ў пачатку -
І пабачыш: тут жа стану
Легендарным партызанам.

2. Дзяўчаткі выплылі на сцэну,
Іх рухі блізкія, свае.
У танцы зычнай дай замену -
І Багдановіч паўстае.

3. Друк перыядычны,
Калі зменіць зычны,
Пацячэ ракою,
Не абы-якою:
Ёй радкоў нямала
Прысвяціў Купала.

4. Ты не чакай саміх удач,
Трымайся ўстаноўкі:
Імя мужчыны перайнач -
Чытай паэму Броўкі.

5. Пастарайся ты слову
У канцы даць абнову -
І напітак салодкі
Загучыць вершам Цёткі.

Адгадкі глядзіце далей.
шалаш - Талаш
лянок - "Вянок"
прэса - Арэса
Глеб - "Хлеб"
морс - "Мора"

0 коммент.:

Post a Comment

 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver