Jul 11, 2015

Падказкі-загадкі ад Рыгора Барадуліна

Жывуць і ў лесе,
І ў бары
Звяры,
Яны гаспадары
Імшарынаў, сцяжынаў,
Нораў,
I ў кожнага
Свой спрыт i нораў.
Пра некаторых,
Як загадкі,
І гэтыя
Падказкі-згадкі.

Жыве не ў будцы на двары
Сваяк сабачы,
Аў нары.
Яму ў бары
Свой кожны сук,
Але таіцца звык
(барсук).


Не спачне ні на хвілінку,
І з галінкі на галінку
Пышнахвоста
Скача зорка.
Зорка гэтая
(вавёрка).

Ані лап,
Ані ляп 
Не баіцца голых,
Бо насіць не аслаб
Кажушок з іголак.
Высцілае лісцем ложак
На зіму калючы
(вожык).

І не сляпы, іне глухі
Наняўся шэры ў пастухі.
Так пасвіў статак,
Што ад статку
Не засталося i астатку.
Сачыць за ім
Не хопіць вок,
Бо звалачэ што хоча
(воўк).

Дрыжыць пад кустом
З кароткім хвастом.
I калі бяжыць,
I тады дрыжыць.
Гэты дрыжаец
Завецца
(заяц).

Хітрыцу ведаюць усе,
Што на хвасце
Пажар нясе.
Яна хвастом
Сюды-туды —
І замяце свае сляды.
І калі спіць,
Ёй курка сніцца.
Майстрыца ашукаць
(лісіца).

Спіць іспіць
Усю зіму.
Смокча лапу,
Быццам соску.
Сніцца пасека яму 
І дарога з лесу ў вёску,
Па якой са шкоды ледзь
Ад сабак уцёк
(мядзведзь).

0 коммент.:

Post a Comment

 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver