Dec 27, 2014

Навагоднія рэбусы


Адгадкі глядзіце далей

Nov 28, 2014

Загадкі-амонімы ад У. Мазго 2

Скажу
Адзін раз слова - 
Мне бачыцца
Аснова,
Скажу другі -
Як блазан
Лятаў на ім
Мюнхаўзен.

Папрасіў я 
Плод у краме,
А даюць
Каштоўны камень,
Не мая
У тым віна,
Калі назва ў іх
Адна.

Паверхня вод
Без хвалявання
Падкажа
Спосаб вышывання.

Пасажырскую павозку
І каманду танка ў войску
З даўніх пор
Абавязкова
Называюць
Гэтым словам.

Тоькі выцягнем
Кружок
Металічны
З гоманам -
Дым вісіць,
Як кажушок,
Угары
Над комінам.
Бо гарыць
Агонь у печы
І ўжо варыцца,
Дарэчы,
Хутка страва
Рыбная,
Вельмі каларыйная.

Падарунак сябруку
Служыць
Назвай бальшаку.

Адгадкі глядзіце далей.

Nov 18, 2014

Загадкі-амонімы ад У. Мазго

Чым можна
Гальштук завязаць
І хуткасць суднаў
Вымяраць?

Што за кольца
З хлебнай крамы
Я нясу дамоў
Да мамы
І кручу над галавою,
Быццам кола рулявое?

На адной
Здавён іграюць,
Другой
Зерне ачышчаюць.

Бок самалёта
Ці баркаса
І разнавіднасць
У алмаза.

Без падказкі
За мінутку
Назавіце
Від абутку - 
І міне адразу мель
Невялікі карабель.

Мясціна гэтакая, дзе
Вятрам адкрыты бок,
І для бяспекі на вадзе
Сігнальны паплавок.

Маша
Кашу спажывае,
Ціха
Птушачка спявае.
Што за птушка,
Што за каша -
Слова гэтае
Падкажа.

Адгадкі глядзіце далей.

Nov 14, 2014

Загадкi пра святы

Летась кароль ехаў, а сёлета сляды значны.

Як цэлы год ждалi, то мясам прымалi, а як адпраўлялi, то цыбулькай частавалi.

Сем мiль масту, а ў канцы цвет, ды на ўвесь свет.

Пад дубам райскiм, пад крылом царскiм два арлы арлуюць, адно яйцо балуюць.

Адгадкі глядзіце далей.

Oct 10, 2014

Загадкі-амонімы ад Кандрата Крапівы

Бабка
Розных бабак шмат на свеце.
Тры з іх добра я прымеціў:
Біў адну я малатком,
Еў другую з малаком, а трэцяя бабка - 
Карэньчык ды шапка.

Галава
Кожны з нас,
Хто жыве,
Мае па галаве.
А бывала ж яна
І на горад адна.

Бык
Падышоў я да ракі,
Дзе пасуцца два быкі.
Каля ног вада бушуе,
Бык стаіць - нібы не чуе.
Узвалі хоць сотню тон,
Не скранецца з месца ён.
Як зрабілі паварот,
Стала ўсё наадварот:
Бык бушуе малады
Каля лужыны вады.
А што гэта за быкі,
Разгадайце, сябрукі.

Баба
Хоць на словах і радня,
Баба бабе не раўня,
Між сабой яны не ладзяць:
Адна б'е, другая гладзіць.
Тая з маху як ударыць -
Аж зямля калоціцца;
Гэта варыць, гаспадарыць,
Аб усіх клапоціцца.


Адгадкі глядзіце далей

Sep 15, 2014

Крыжаванка "Садавіна і гародніна"

Загадкі-задачы


1. Ляцела сарока, за ёю сарок. Колькі ляцела?

2. Як і цапу, так і лапу, выбілі капу без сараку, без петаку, без пятнаццаці снапоў. Колькі яны змалацілі?

3. Стаяла хата, а ў хаце было сем акошак, а на кожным акошку сядзела сем кошак, а ў кожнай кошкі было па сем кацянят. Колькі ва ўсіх іх было ног?

4. Дзве дачкі, дзве матулі і бабулька з унучкай. Колькі ўсіх?

5. Ішоў брат з сястрою і муж з жаною, знайшлі тры сыры. Як яны падзялілі?

6. Запалілі дзве свечкі, адна патухла. Колькі засталося?

7. Несла гаспадыня ў кошыку 10 яек, а дно ўпала. Колькі засталося?

8. Сядзяць кошкі, супраць кожнай кошкі па тры. Колькі было разам?

Адгадкі глядзіце далей

Sep 11, 2014

5 загадак пра стравы ад Алены Церашковай


Закуска
У свінні яго немала.
Я вазьму сабе кавалак.
Каб закуску згатаваць,
Засталося мне дадаць
Палавінку слова ТАТА –
І гатовая…

Першая страва
Я ў свой рондаль пакладу
Лес хваёвы. І пайду
На градзе нарэжу шчаўя
І дзве літаркі прыбаўлю.
Ці не цуд? Анягож!
Налівай чырвоны …

Другая страва (гарнір)
Мы сярэдзінку цыбулькі
і пачатак ад бабулькі
Мылі, потым абіралі,
На скрылёчкі наразалі,
На патэльню высыпалі
Ды алеем палівалі.
Вы нашу страву адгадалі?

Другая страва
Конь мой спрытны – самакат -
Даў мне свой апошні склад.
А надалей пойдзе ў нас
Самы лепшы ў годзе час.
Солім, перчым, смажым гэта –
Атрымалася …

Трэцяя страва
Што я толькі ні рабіў,
А яго я не здабыў.
Браў бялюткае палена
І ламаў цераз калена…
Абцярэбліваў галінкі
Ў выціскальную машынку…
Што ж я так хацеў зрабіць?
Як я мусіў паступіць?

Адгадкі глядзіце далей

Sep 10, 2014

Загадкі пра жывёл і птушак ад Ніла Гілевіча

Шустранькі,
Маленькі,
Сам у шэрай світцы
Шукае канапелькі,
Каб трохі пажывіцца.

Домік,
Поўненькі дабра,
Доўга
Быў без жыхара,
А жыхар як паявіўся -
Домік
Тут жа разваліўся.

Лясной сцяжынкай, 
Дзе густыя шаты,
Працаўнічок
Спяшаецца дахаты,
Яго амаль і не відаць,
Малога,
А цягне - болей
За сябе самога.

Лупавокая Матруна -
Вечна мокрая макруня,
Ды пакуль не стане пець -
Яшчэ можна і сцярпець,
А як песню завядзе -
Няма радачкі нідзе!
Хоць ты вушы затыкай
Ці за тры вярсты ўцякай.

Удзень адпачывае,
Забіўшыся дзе ў хвойнік,
А ноччу выгукае,
Нібы які разбойнік, -
Папаляваць ён любіць,
Калі ўсім іншым спіцца,
Яго баяцца людзі,
А ён людзей баіцца.

Чатыры хадуны - 
Каб чабаткі таптаць,
Чатыры цвыркуны -
Каб дзецям радасці даць,
А вілы прад сабою -
Усім звярам на страх.
А ззаду - мухабой:
Хлясь - мах!
Хлясь - мах!
Хлясь - мах!


Адгадкі глядзіце далей.

Aug 20, 2014

Рэбус "Беларускія рэкі"
Адгадкі глядзіце далей

Aug 19, 2014

Загадкі пра катоў і сабак


Ляжыць на сене, сам не есць і другім не дае.

З людзьмі сябруе, хату вартуе, жыве пад ганкам, хвост абаранкам.

У хаце пірагом, на дварэ абаранкам.

Двое свецяць, чатыры сцелюць, адзін лажыцца.

Сядзіць на печы, заплюшчыўшы вочы.

Выйшла пані сямірута, убачыла мігірута, носам, мігіросам, а мігара - хоп!

Лёг вусаты, устаў гарбаты.

Каціўся клубочак, за клубочкам - торбачка, за торбачкай - нітачка.

Калматы, вусаты, есці пачынае, песенькі спявае.

Па хаце ходзіць, шастом водзіць.

Гаспадар на гумно нясецца, а за ім жардзіна трасецца.

Адгадкі глядзіце далей.

Aug 6, 2014

Загадкі пра расліны ад У. Карызны

Загадкі пра неба ад Ніла Гілевіча


Бычок крутарогі
Ідзе без дарогі.
У лесе не трэсне,
На плёсе не ўсплесне.
Праз возера скочыць - 
Капытоў не намочыць.

Чорнае сукно
Лезе праз акно.

На полі аксамітавым
Чароўнае пісьмо:
Сярэбраныя літары
І пішацца само.
Удзень яно хаваецца,
Увечары відаць,
А хто з вас пастараецца,
Той зможа прачытаць.

Столь
Без бэлек і без дошак,
Высака над намі,
Збіта ўпоперак
і ўдоўж
Белымі цвікамі.

Адгадкі глядзіце далей

Jul 31, 2014

Крыптаграма "Словы Ларысы Геніюш"

Калі вы разгадаеце гэтую крыптаграму, то прачытаеце радкі Ларысы Геніюш, прысвечаныя роднай мове.
Падказкі: 1=м, 4=а, 14=ы, 17=ц.

Адгадка далей

Jul 30, 2014

Рэбус "Кветкі 2"


 Адгадкі глядзіце далей

Рэбус "Кветкі"
Адгадкі глядзіце далей

Jul 28, 2014

Загадкі пра жывёл ад У. Паўлава

Jul 17, 2014

Гульня "Загадкі Івана Муравейкі"

Для таго, каб гульня адкрылася поўнасцю, націсніце на значок у верхнім правым куце (у гульні!) - чатыры маленькія чырвоныя стрэлачкі.  

Jul 16, 2014

Шарады ад У. Мазго

Слова-дрэва - першы склад.
Слова-кіпень - акурат
Гэта будзе склад другі.
Іх складзі, мой дарагі, - 
Атрымаюць вучні
Першы свой падручнік.

Сэнс другой загадкі:
Лічба плюс ападкі -
Зашумець павінны
У вадзе расліны.

Ты вазьмі,
Мой дарагі,
Меру даўнюю
Вагі,
Да яе дадай
Час сутак -
І нясі матулі
Скрутак,
У які,
Калі ты мудры,
Уклаў
Каробачку для пудры.

Слова першае
Праколе
Слова іншае,
Што ў коле, -
І красуе
Ярка дужа
Ў трэцім слове
Дзікай ружай.

Займеннік
Плюс
Час сутак -
І атрымаеш хутка
Замест адказу
Адзінку часу.

Адгадкі, як заўсёды, схаваныя далей.

Jul 11, 2014

Рэбус "Дрэвы" 2


Адгадкі глядзіце далей

Jul 10, 2014

Рэбус "Дрэвы"

Адгадкі глядзіце далей

Хатнія рэчы ад А. Клышкі

Jul 6, 2014

Загадкі ад Анатоля Клышкі

На конскай пшаніцы
Вісяць завушніцы.

Чорных зубоў поўна пашча,
Частуе, частуе, а ты ўсё нашча.

Зацемку-загадку
Адгадайце вы:
З галавой ніжэйшая,
Чым без галавы.

Што за навінка:
Пад елкай вырасла сланінка!

У якой малечы
Калені вышэй за плечы?

Стаіць дзед пры дарожцы,
Усім чапляе па брошцы.

Твой сябар блізкі:
Сядзіць - высокі,
А ўстане - нізкі.

Адгадкі глядзіце далей.

Jul 3, 2014

Паліндромы ад У. Мазго

Паліндром - слова або словы, што можна прачытаць аднолькава і злева направа, і справа налева.

Ці так, ці гэтак прачытаеш,
Але заўсёды атрымаеш
У смутку ці ў настроі
Від агнястрэльнай зброі.

***

Адкажыце,
Калі ласка:
Як завецца
Шыі частка?

***

У памідора
Назваў шмат.
Найбольш вядомая - 
... .

***

Аўтамашына,
Як рака
Без першай літары - 
... .


Адгадкі глядзіце далей

Jul 2, 2014

Крыптаграма па літаратуры 3

Разгадаўшы наступную крыптаграму, прачытаеце радкі, знаёмыя ўсім са школы.

1 2 3 4 5 6 7    8 9 10 7 11    4 2 12 13 5 14 5    15 4 5 16,
17 8 18 19 5 15    9    4 5 12 5 17 20 21    8 5 11!
22 21 2    8 5 23    17 24 4 20 5    12 5    1 5 17    25 5 4 7 1 5 26,
27 7 8    19 5 15    25 4 7 15 2 1 5 13 7    11...

11 15 18 3    15 2 10 5 17   "4 2 12 13 7 11   1 2 3 4 5 6 7"

Падказка: 15=К, 5=А


Адгадку глядзіце далей

Транспарт


Бягуць па дарозе чатыры браты, у адзін след ступаюць, а адзін аднаго не дагоняць.

Адна палка ў дзвюх печках гарыць.

Бягуць дарогай сычыкі, задраўшы ўгору лычыкі, на неба глядзяць і маслачка ядзяць.

Бягуць сябровачкі, задраўшы галовачкі.

Адзін мёртвы сто жывых вязе.

Еду-еду, а ні дарогі, ні следу.

Адгадкі далей

Jun 25, 2014

Крыжаванка "Рэчы па-беларуску"

Jun 24, 2014

Крыптаграма "Верш пра каханне"

Калі вы разгадаеце гэтую крыптаграму, то прачытаеце бессмяротныя радкі вялікага беларускага паэта.

1 2 3 4 5    6 7 8 7 3 5    9 1 10 11 12 5    8 5 13    1 14 15 12 16 17,
18 6 7 19 12 10 14    1 20 5 13 4 21    1    18 5 22 2 23    24 3 10 6 14 12 5...
24 2 15 8 21 11,    4 5 12 21    14    18 24 5 19 4 5 9 18 14    1    19 5 22 2 17,
1 2 3 4 5    6 7 8 7 3 5    9 1 10 11 12 5.

15 5 4 18 21 15    22 5 20 13 5 8 2 6 21 25    "3 5 15 5 8 18"
Падказка: 15=М


Адгадку глядзіце далей

Jun 17, 2014

Крыптаграма "Выказванне пра мову"

Калі вы здолееце разгадаць гэтую крыптаграму, то прачытаеце прыгожыя словы пра нашу родную мову.

1     2 3 4 3 5 6 7 8     10     11 7 1 7 11      12 13 2 13 14      15 7 11 7 2 3 5 5 16 8,

1     11 7 2 17 18 18 16     19 16 20 11 17 4 7     20 13 21 17 8      10      15 22 7 5 10 19,

1     18 23 1 17 24 16 8     10    18 17 5 3 25 17 13 14      19 26 15 2 13 14     15 24 7 27 3 5 5 16 8,

1     4 24 13 27 23 25 7 4 7     1 1 16 5 5 16      12 23 24 2 10 28 13 14      11 24 13 5 10 19,

1     15 21 23 22 13 5 7 4 7     22 25 29 12 3 21 23,      22 23 27 23      6 23 12 24 17 28 13,

10      1      4 17 24 7,       10      1      24 7 6 7 18 19 10,      10      1     23 18 16 4 17

21 7 4 17,      22 21 17      2 16 4 2 17      5 7 1 7 8 18 26 6 13      8      7 18 5 17 28 23

18 28 16 21 13 5 10      5 7 24 17 6 7,      12 16 18 18 27 3 24 3 24 19 16      16 4 17, - 

21 13      28 13 11 7 5 7,      6 1 10 8 5 7 16      24 17 6 5 7 16      27 17 28 7!

27 7 11 18 10 27      21 7 5 11      "24 17 6 5 7 16      27 17 28 7"

Падказка: 1=з
Адгадку глядзіце далей

Jun 1, 2014

Крыжаванка "Загадкі А. Клышкі"

May 25, 2014

Загадкі пра адзенне

May 24, 2014

Загадкі ад Міхася Пазнякова 4

Сябры, пабраўшыся за рукі,
Вядуць усіх нас да навукі.
Яны - у кнізе, у газеце,
І іх павінны ведаць дзеці.

Разумная, добрая, шчырая,
Стварае яе чалавек.
Дарогу да ведаў адкрые нам,
Сяброўкаю стане навек.

Выраслі на градцы
Сакаўныя братцы.
Доўгія, шурпатыя,
Вітамінаў шмат у іх.

Прысеў пад плотам
Рыжы кот.
Павесіў доўго хвост
На плот.

Белыя берэцікі,
Залатыя тварыкі.
Іх між траў прыкмеціце -
Ззяюць, як ліхтарыкі.

Што за дзіва?
Па вадзе
Дождж
Нагамі ўверх ідзе.

Тупацеў па хаце ён,
Нібы гэта бегаў слон.
Малачка затым напіўся
І за лаву закаціўся.

Хто апрануў сябе
І дзетак
У кашулькі
З залатых манетак?

Нам патрэбная ў ядзе
Гэта беляніца.
Нарадзілася ў вадзе,
А вады баіцца.

Адгадкі глядзіце далей

May 21, 2014

Гульня "Назвы ягад па-беларуску"

May 6, 2014

Гульня "Загадкі пра часткі сутак"

May 1, 2014

Беларускія вершы ў лічбах ад ПрайдзіСвета

Паспрабуйце адгадаць, што за вершы перакладзены на мову лічбаў. Лічбы трэба прамаўляць услых з інтанацыяй, і тады вы адразу пазнаеце радкі з вядомых беларускіх вершаў. Ну як?

Маленькая падказка - два з пяці вершаў належаць Купалу.

Першы верш
13 85 106 12 70  

Другі верш
115 500 600 115 500 108  

Трэці верш
1 23 1 23
19 843?
18.


Чацвёрты

2 15 13 4
3 12 405
20 40 1 104
2 1 22 25


Пяты

312 408
8 11 2
215 538
300 14 2


Глядзім адгадкі далей

Рэбус "Беларускія пісьменнікі"

Разгадайце, прозвішчы якіх пісьменнікаў зашыфраваны ў рэбусах.


Адгадкі глядзіце далей.

Apr 29, 2014

Крыптаграма па літаратуры 2

Разгадайце, што за верш зашыфраваны ў гэтым запісы.

1 2    3 4 2 5 6 7   5 8 9,   1 2    3 4 2 5 1 10   7 1 11 6,
12   13 1 5 14 15 8   2 16 4 3   2 17 18 19 20   15 3 1 14 6
20 5 6,   21 20 17 2 4 19 22 5 6 20,   12 17 20 11 6
11 15 1 23 22   17 1 19 1 11 6 20 1  13 1 20 14 6.
24 1 15 14 8 24   21 1 2 1 5 4 16 8 25
Адгадка далей

Apr 23, 2014

Загадкі пра садавіну


Вясною белае, летам зялёнае, восенню жоўнае, зімою добрае.

Чырвоны бычок на валаску прывязаны.

Аранжавы, кругленькі,
Салодзенькі, смачненькі,
Госць наш, не тутэйшы
З Афрыкі прыехаў.

Што за дрэва: не цвіце, але ўраждай дае.

Сукенка чырвоная, а сэрцайка белае.

Чырвоны колер, вінны смак,
Каменнае сэрца. Чаму так?

Адгадкі далей.

Apr 19, 2014

Крыптаграма па літаратуры

Разгадайце, якія бессмяротныя радкі тут зашфыраваныя.

1 2 3   4 2 5 6 7   8 9 10,   11 8   10 7   1 6 12   1 13 14 7!
15 16 17 7 18 19   18 11 17 12   6 12   1 16 20   21 13 14 7...
11 8 9 17   8 2 14 16 21

Адгадку глядзіце далей

Apr 15, 2014

Рэбус "Урокі ў школе"

Разгадайце, назвы якіх урокаў зашыфраваны ніжэй.Адгадкі глядзіце далей.

Apr 12, 2014

Лагагрыфы ад ku_palinka

1. Сачыць за спартыўнай гульнёю
з мяне табе ўтульна і ёмка.
А толькі далучыцца зычны -
Я твор назаву Макаёнка.

2. Маўклівы хаты вартаўнік
(Без пахвалы і лаўраў),
Каб толькі зычны першы знік,
Стаць мог бы творам Маўра.

3. Калі маленькую манету
Рацыянальна скарыстаць,
Яна захоча, верце ў гэта,
Героем Мележавым стаць.

4. Мінерал напаўкаштоўны,
Дадасі калі тактоўна
Алфавітную адзінку,
Ператворыцца адразу
У персанаж "Паўлінкі".

5. Шавецкая прылада
(Змякчыць канцоўку варта)
Мясцінай стацца рада,
Дзе нарадзіўся Цішка Гартны.

Адгадкі далей.

Apr 6, 2014

Рэбус "Беларускія гарады 5"


Адгадкі глядзіце далей.

Apr 5, 2014

Рэбус "Беларускія гарады 4"

Яшчэ некалькі рэбусаў.Адгадкі далей.
 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver