Sep 3, 2015

Загадкі-задачы ад Уладзіміра Мацвеенкі

Ясік
На рыбалцы быў,
Трошкі
Рыбы налавіў.
Першым
Трапіў на кручок
Невялікі шчупачок.
Ды праз час кароткі
Па чарзе тры плоткі.
А затым на глыбіні
Клюнулі два акуні.
І апошнім быў карась.
Колькі ўсіх прынёс нам Ясь?

Бачылі, вы, дзеткі, Жэню?
Жэня з'ела ягад жменю -
Дзве адразу, тры і пяць,
Потым разам дваццаць пяць.
Гэтулькі ўмясціла жменя.
Колькі ягад з'ела Жэня?

Мікола і Толя
Статак гналі ў поле:
Шэсць авечак, пяць бычкоў
І чатырнаццаць кароў.
Колькі ўсіх жывёл
У поле
Выгналі
Мікола й Толя?

Днём вавёрка
Скок з сучка
І знайшла баравічка.
Потым каля сцежкі
Хоп! - дзве сыраежкі.
А пасля лісічкі, 
Нібы тры сястрычкі.
Колькі ўсіх грыбкоў было
Перанесена ў дупло?

Адгадкі глядзіце далей

Aug 19, 2015

Школьныя рэбусы
Адгадкі глядзіце далей.

Aug 9, 2015

Блог "Беларускія прыказкі" пераехаў!

Шаноўныя чытачы!
У сувязі з тым, што на блог "Беларускія прыказкі" пачалася рэфспам-атака, ён быў вымушаны пераехаць на новы адрас. Спадзяюся, што вы зразумееце гэтыя дзеянні і далей будзеце чытаць блог. Вельмі прашу не заходзіць на стары адрас: ёсць магчымасць нешта прынесці сабе на камп'ютар ці тэлефон. 
Новы адрас: http://belprykaz.blogspot.com/
Вы таксама можаце патрапіць на новы адрас па малюнку, што ўнізе.


Спасылкі на правай бакавой панелі я ўжо выправіла, там таксама можна націскаць.

Aug 2, 2015

Рэбусы "Птушкі"


Адгадкі глядзіце далей

Jul 22, 2015

Загадкі ад Рыгора Барадуліна

Ён. Яна. Яно. Яны

Дом свой
Кожны хоча мець —
Кот, сабака i мядзведзь.
I малому i старому
Хочацца хутчэй дадому,
Бо жывуць там з даўніны
Ён,
Яна,
Яно,
Яны.

Вісіць яна,
На ёй вісяць,
Ніхто не прапануе: сядзь.
Для вопраткі пацешалка,
Яна завецца
(вешалка).

І гарыць іне згарыць,
Можа пець ігаварыць,
Мае пільны
Позірк-вызар,
Ён завецца
(тэлевізар).

Jul 11, 2015

Падказкі-загадкі ад Рыгора Барадуліна

Жывуць і ў лесе,
І ў бары
Звяры,
Яны гаспадары
Імшарынаў, сцяжынаў,
Нораў,
I ў кожнага
Свой спрыт i нораў.
Пра некаторых,
Як загадкі,
І гэтыя
Падказкі-згадкі.

Жыве не ў будцы на двары
Сваяк сабачы,
Аў нары.
Яму ў бары
Свой кожны сук,
Але таіцца звык
(барсук).


Jun 3, 2015

Акразагадкі ад Уладзіміра Мацвеенкі


Вочкі сінія такія...
Адусюль відаць здалёк.
Сонца промні залатыя
І гаючы вецер-зух
Любяць палюляць удвух.
Ён лагодна ім ківае,
Кожны яго добра знае.

Каля ракіты беражкі
Ручэй трымаюць гаваркі.
А па баках на макраце
Пякучая яна расце.
І хоць не горш за іншых кветак
Вясны абуджанай прыкмета,
А дакранешся - апячэ.

Ледзь вясна са двара ,
Едзе, абагнаўшы май,
Тая светлая пара.
А якая? Адгадай!

Водар - чысты і празрысты,
Ясны і вясёлы дзень.
Спевы птушак галасістых
Носіць вецер. Бэз цвіце,
А за ёй і лета йдзе.

Адгадкі глядзіце далей.

May 14, 2015

Вершы-загадкі пра кветкі

Маніць чырванню пладоў 
Шчыльная сцяна кустоў. 
На калючкі не крыўдуй, 
Лепш плады іх пакаштуй. 
Не шукай наўпрост дарог: 
жываплотам вырас ...

Беларускай ружай клічуць. 
Пчолкі кветкі ёй казычуць. 
Як пялёсткі абляцелі - 
Хутка і плады паспелі. 
Толькі есці іх не варта. 
Лепей кінуць у гарбату. 
Мноства розных вітамінаў 
назапасіла ...

Красавала, чырванела 
кветачка на градках. 
Як пялёсткі абляцелі - засталася хатка. 
Патрасеш - яна звініць. 
Хто у хаціне той сядзіць? 
Булкам адмысловы смак 
надае звычайны ...

Краску клічуць пустазеллем: 
рвуць усе, ніхто не сее. 
Пчолкі ў жыта залятаюць, 
неба кропелькі шукаюць. 
Ведае, напэўна, кожны 
Нашы сціплыя ...

У траве ў зялёнай свіце 
Да ўзыходу сонца спіць ён. 
А як сонейка вітае – золатам кашуля ззяе. 
Раптам зробіцца надзьмуты 
У пухнатым белым футры. 
А пад ветрам гайданецца – 
Дык у момант распранецца. 
Што за модны маладзец? 
Ну, вядома ж, ...!

Адгадкі глядзіце далей

May 5, 2015

Загадкі пра птушак

Землю дзюбаю рыю,
Быццам дом будую -
Чарвячка шукаю ў рот!
Адгадалі, хто я?

Ляцеў птах цераз дах, сеў на варотах у чырвоных ботах.

Лысенькая кабылка
Гліны навадзіла,
Хатку збудавала,
Сама жыць не стала. 

Хапаткія ў мяне крылы,
Хвосцік востры, нібы вілы,
З гліны я гняздо ляплю,
Мошак на ляту лаўлю.

Шапачка маленькая,
Камізэлечка нятканая,
Кафтанік рабенькі,
Ды ходзіць босенькі.

За ўсіх птушак ён чарней,
Чысціць поле ад чарвей.

Адгадкі глядзіце далей.

May 4, 2015

Загадкi-пытаннi

Чаго на свеце багацей няма? (Зямлі.)
Хто ляціць без крылаў? (Вецер.)
Што без вады плавае? (Воблака.)
Што ў хаце ды не бачна? (Цяпло.)
Ці можа страус назваць сябе птушкай? (Не, бо гаварыць не ўмее.)
Пад які куст заяц садзіцца, калі дождж ідзе? (Пад мокры.)

Mar 20, 2015

Рэбусы "Беларускія назвы месяцаў"

Адгадкі глядзіце далей.

Mar 17, 2015

Калодзеж 2


Вісіць вісютка, ляціць крысютка - цап за вісютку.

Стаіць панічок, вады поўны раток.

Чатыры чатыркі, дзве растапыркі, адзін шаптун і той скрыпун.

Сядзіць певень над вадою ды з чырвонай барадою.

Ляціць, крычыць, а з яго капаціць.

Адгадкі глядзіце далей

Mar 14, 2015

Загадкі пра царкву 3


Лезу, лезу па жалезу, вылезу на мост, дзергану быка за хвост, бык зараве, увесь народ сабярэ.

Цень, цень, вышэй горада пляцень.

Хто ўперад за ўсіх у царкву лезе?

За морам дровы сякуць, а к нам шчэпкі ляцяць.

На гары стаіць свяча, у ёй малітва гарача.

Адгадкі глядзіце далей.

Feb 21, 2015

Загадкі ад Рыгора Барадуліна 2


ПАДКАЗКІ-ЗГАДКІ 

Жывуць і ў лесе, 
І ў бары 
Звяры, 
Яны гаспадары 
Імшарынаў, сцяжынаў, 
Нораў, 
I ў кожнага 
Свой спрыт i нораў. 
Пра некаторых, 
Як загадкі, 
І гэтыя 
Падказкі-згадкі. 

Жыве не ў будцы на двары 
Сваяк сабачы, 
А ў нары. 
Яму ў бары 
Свой кожны сук, 
Але таіцца звык (барсук). 

Feb 20, 2015

Калодзеж


Ідзе, кавыляе, спіну гнуць застаўляе.

У зямлю закапаўся, да вады дабраўся.

Маленькае возера, але дна не відно.

Дзе вада, як стоўб, стаіць?

Стаіць пані, у зямлю ўкапана.

Адгадкі далей.

Feb 17, 2015

Загадкі ад Рыгора Барадуліна


Ногі недзе за вушамі,
Смела ўсеўся я на нос...
Ды дзядзькі і цёткі самі
Рады вісусу да слёз.

Аж на чатырох сястрычак
Парасон-чарадзей.
Будзе сёння ў невялічак
Шмат гасцей, шмат гасцей.

Аж прыгнуўся - на мядзведзі
Полем смелы дзядзька едзе.
А мядзведзь рыкае грозна
І вядзе аж пяць барознаў.

Сам пеўнік чырвоны
Грабеньчык зялёны.
А ножку цяжкую
Не вырве з пяску ён.

Хто, збіваючы расу,
На плячы нясе касу?


Адгадкі глядзіце далей

Feb 12, 2015

Гаспадарчыя будынкі

Бацька гарбаты, маці пляската, дзеці кручаныя, на суку павешаныя.

Чым больш з яе бярэш, тым большая яна становіцца.

Скручана, зверчана, без лык сплецена.

Усім цёпла - яму сцюдзёна, а калі ўсім сцюдзёна - яму цёпла.

Адгадкі глядзіце далей.

Feb 9, 2015

Загадкі пра царкву 2


У адзін гарод сем дарог.

Кароўка бурка, пасе яе Юрка, ногі камяныя, рогі залатыя.

Ляцеў бык, пад бабчу шмыг, бабча завыла, як лыка збіла.

Кадзіла ў руках трымае, кадзілам махае, з кадзіла дым прэцца. Як завецца?

Хто гэта людзей склікае, ды сам у касцёле не бывае?

Адгадкі глядзіце далей.

Feb 3, 2015

Загадкі пра царкву


Ляцеў птах цераз божы дах: "Вось тут маё дзела агнём з'ела".

Пасярод белых авец стаіць чорны скапец.

Кракнула вутка, на небе чутка, сабраліся дзеткі не адной маткі.

Сівы вол выпіў вады дол і рыкнуў на сем сёл.

Ляцела пава села на прыправе, пусціла косы да зямлі, а голас да неба.

Адгадкі глядзіце далей.

 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver