May 20, 2013

Загадкі пра дрэвы


Стаіць у бары, маршчынкі на кары, галінкі пустыя, лісты разразныя. Хто ён?

Баран стаіць, воўна дрыжыць.

Зялёная, а не луг, белая, а не снег, кучаравая, а без валасоў.

Стаяць стаючкі, а на іх калючкі.

Ехалі яны на белым кані, усе паздымалі шапкі, а ён - не.

Усе паны скінулі кафтаны, адно трое стаяць.

Летам апранаюцца, зімой раздзяваюцца.

У лесе чырвоная плахта вісіць.

Адгадкі глядзіце далей.

May 19, 2013

Транспартныя сродкі (ранейшыя)


Шахцель-пыхцель, чатыры рахтычкі.

Чарыты сястрыцы пайшлі ў брусніцы.

Брат брата даганяе і дагнаць не можа.

Чатыры чатыранкі беглі на палянкі і адна адну не дагоняць.

Ляцелі чычыкі, задраўшы лычыкі.

Два браты бягуць, на неба глядзяць.

Бягуць у лясок, задраўшы насок.


Адгадкі глядзіце далей.

Рыбы


Ва ўсіх дзетак адзенне з манетак.

На тым свеце жыве, на гэтым - мёртвы.

Круць-верць - на патэльні смерць.

Чоран, як воран, у баню папаў - чырвоны стаў.

Ідзе ў лазню чорны, а з лазні чырвоны.

Крылы ёсць, ды не лятае; ног няма, ды не дагоніш.

Зваў мяне цар на абед, на вячэру: "Мая жонка на такоўская, сама не ідзе, дзяцей не вядзе, па зямлі не ходзіць, слядоў не робіць".

Адгадкі глядзіце далей.

Музычныя інструменты


У лесе родзіцца, дамоў прыносіцца - і плача.

Ляжыць - маўчыць, а возьмеш - заплача.

У лесе выразана, гладка выцясана, заліваецца, як называецца?

За лесам палянскім, за полем лясанскім крычыць Кацярына голасам  шатанскім.

Сама доўгая, бок дзіравы, канец закручысты, а пішчыць
.
І поўна, і роўна, канцы іграюць.

Сам пусты, голас густы, дроб выбівае, людзей збірае.
.
Адгадкі глядзіце далей.

 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver