Aug 20, 2014

Рэбус "Беларускія рэкі"
Адгадкі глядзіце далей

Aug 19, 2014

Загадкі пра катоў і сабак


Ляжыць на сене, сам не есць і другім не дае.

З людзьмі сябруе, хату вартуе, жыве пад ганкам, хвост абаранкам.

У хаце пірагом, на дварэ абаранкам.

Двое свецяць, чатыры сцелюць, адзін лажыцца.

Сядзіць на печы, заплюшчыўшы вочы.

Выйшла пані сямірута, убачыла мігірута, носам, мігіросам, а мігара - хоп!

Лёг вусаты, устаў гарбаты.

Каціўся клубочак, за клубочкам - торбачка, за торбачкай - нітачка.

Калматы, вусаты, есці пачынае, песенькі спявае.

Па хаце ходзіць, шастом водзіць.

Гаспадар на гумно нясецца, а за ім жардзіна трасецца.

Адгадкі глядзіце далей.

Aug 6, 2014

Загадкі пра расліны ад У. Карызны

Загадкі пра неба ад Ніла Гілевіча


Бычок крутарогі
Ідзе без дарогі.
У лесе не трэсне,
На плёсе не ўсплесне.
Праз возера скочыць - 
Капытоў не намочыць.

Чорнае сукно
Лезе праз акно.

На полі аксамітавым
Чароўнае пісьмо:
Сярэбраныя літары
І пішацца само.
Удзень яно хаваецца,
Увечары відаць,
А хто з вас пастараецца,
Той зможа прачытаць.

Столь
Без бэлек і без дошак,
Высака над намі,
Збіта ўпоперак
і ўдоўж
Белымі цвікамі.

Адгадкі глядзіце далей
 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver