May 29, 2016

Загадкі з лічбамі. Ч.4.

Увесь лес роўны, а дзве сасоначкі вышэй.
У хаце чатыры, а на дварэ восем.
Чатыры нагі, а не звярушка, многа пер'я, а не птушка.
Адным цветам зімой і летам.
Адзін кажа: пабяжым; другі кажа: паляжым; трэці кажа: пастойма і паківаймася.
Адзін лье, другі п'е, трэці расце.
Два бодні, чатыры паходні, сёмае махала.
Два слухаюць, два нюхаюць, чатыры стукаюць, семсот свішчуць.
Двое свецяць, чацвёра сцелюць, а адзін лажыцца спаць.
На коліку сем саколікаў і кожны ў капоце.
Пад адным калпаком семсот казакоў.
Сам дзядок нізак, ды мае сто рызак.
Семдзесят адзёжак і ўсе без засцёжак.
Семсот муляроў змуравалі дом без вуглоў.
Семсот сарочак, семсот намётак, а як выйдзе вон - дык бок гол.

Адгадкі глядзіце далей.

Драўлянае вядро
Вуглы
Ложак з падушкамі
Хваёвыя дрэвы
Рака, дарога і чараты
Дождж, зямля, трава
Карова
Конь
Сабака
Авёс
Макаўка
Капуста
Капуста
Мурашнік
Курыца

1 коммент.:

Blog27999 said...

If you're looking to lose fat then you certainly have to start following this totally brand new personalized keto meal plan.

To design this service, licensed nutritionists, fitness couches, and cooks joined together to produce keto meal plans that are useful, painless, price-efficient, and delicious.

From their grand opening in 2019, hundreds of individuals have already remodeled their body and well-being with the benefits a great keto meal plan can give.

Speaking of benefits: in this link, you'll discover 8 scientifically-proven ones provided by the keto meal plan.

Post a Comment

 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver