May 24, 2016

Загадкі з лічбамі. Ч.3

Два кальцы, два канцы, пасярэдзіне цвік.
Дзве галачкі сядзяць на адной палачцы.
Дзве сястрыцы сцюдзёным малачком мыюцца.
На адной яме сто ям.
На адным месцы крыжоў дзвесце.
На адным паваду сто каней павяду.
Пад адным капелюшом чатыры браты жывуць.
Першы канец у жываце, а другі на верхнім кальцы; каб першы канец дастаць, трэба ўсе кольцы зняць.
Раве вол на сем сёл.
Семсот варот - адзін уваход.
Сотні братоў звязаны, адным поясам падпяразаны.
Сто гасцей - сто пасцель: кожнаму госцю свая пасцель.
Тры браты пайшлі на раку купацца, двое купаюцца, а трэці на беразе валяецца.

Адгадкі глядзіце далей.

Нажніцы
Вёдры і каромысел
Палазы
Напарстак
Клубок
Частакол
Стол
Клубок
Царкоўны звон
Сетка
Сноп
Бярвенні і мох
Каромысел і вёдры

1 коммент.:

Unknown said...

According to Stanford Medical, It is really the SINGLE reason women in this country live 10 years longer and weigh an average of 19 KG less than us.

(And actually, it is not about genetics or some hard exercise and absolutely EVERYTHING to do with "how" they eat.)

BTW, What I said is "HOW", not "what"...

CLICK this link to uncover if this brief questionnaire can help you decipher your real weight loss possibilities

Post a Comment

 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver