Oct 6, 2013

Свечка, лямпа, лучына


Есць белае, а пакідае чорнае.
Разлажу я пасць - нікому не скласць: ні цару, ні царыцы, ні папам, ні дзякам, ні нам, дуракам.
Сярод хаты вісіць дзед лупаты.
Петушок без кішок, а ў сярэдзіне - сонейка.
Сама гола, а за пазухай сарочка.
Цела ілавое, нутро ільняное, макушка залатая.
З двух канцоў роўнае, усё белае, як снег, і свеціць, як сонца.
Гарыць дубок, ані жару, ані попелу.
У агні мокне, у вадзе сохне.

Адгадкі глядзіце далей

Розныя загадкі


Маленькі, удаленькі скрозь зямлю прайшоў, чырвоную шапачку знайшоў.

Лата на лаце, і шва не знайсці.

Сам драўляны, а галава железная.

Ляцелі шэрыя гусі, накідалі белага пуху.

Не агонь, а пячэ.

Адгадкі глядзіце далей

Хата і яе абсталяванне


Дзве сястры адна на адну глядзяць, а разам не сыйдуцца.
Ходзіць курка-жаўтушка па сцяне і не шасціць.
Уніз макушкамі, уніз камлямі.
Сярод хаты стаіць дзед гарбаты.
Стаіць цыган у золаце.
Сіняе суконца цягнецца ў аконца.
Паміж лісіц парсюк вісіць.
Куды ні іду, то ўсё за пупа цягну.

Адгадкі глядзіце далей.
 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver