Nov 20, 2013

Загадкі пра восень і школуАпусцелі палі, хлеб у свірны звязлі
Лугі пакасілі, стагі завяршылі.
Лістота лятае, дождж не сціхае
Калі гэта бывае? (восенню)

Nov 14, 2013

Загадкі пра дзверы


Не мыўся, не маліўся, за пуп ухапіўся.
Не брэша, не кусае, у дом не пускае.
Сюды круць, туды верць, а перакручу - будзе смерць.
Хто першы ў царкву ўваходзіць?
На паповым полі папутаны коні, вузлы пазавязаны, хто не ўмее, той не паразвязвае.
Маленькі, гарбаты, сцеражэ хаты.
Ідзе баба на кут, цягне дзеда за пуп.
Паміж ліс  парсюк вісіць.

Адгадкі далей

Nov 9, 2013

Загадкі пра печ 2


Каля печы трыбух авечы.
Мой конік маленькі, а ўсё возера выпіў.
Стаіць слуп, а ў ім дзірка.
Наш брат-пракурат як устаў, то да неба дастаў.
без рук, без ног, на страху лезе.
Чырвоны конік па дрэве бяжыць.
Калі не згару, то ў вадзе не ўтаплюся і ў зямлі не згнію. Хто я такі?
Старая баба цэлую зіму дзяцей сагравае.

Адгадкі далей.

Nov 7, 2013

Загадкі пра печ


Сівое сукно лезе ў акно.
Баран чорны, а зубы белыя.
Адну казу мае і ту за хвост падымае.
Ляжыць ваўчок, асмалены бачок.
Ідзе певень - кладка тае.
Карова бела ўсе дровы паела.
Ляціць матылька, дзе сядзе, там дзірка.
Поўны запечак чырвоных яечак.

Адгадкі глядзіце далей.

Nov 6, 2013

Хатняя птушка

Семсот сарочак, семсот спаднічак, выйшла на двор, а азадак гол.
Сто сот сарочак, сто сот намётак, а выйдзе на вуліцу, спіна гола.
У прынцэсы восемдзесят восем адзежак, вецер падуе і ўсё раздуе.
У нашай нявесты сукенак дзвесце, а вецер павее - і цела відно.

Адгадзі глядзіце далей
 

Copyright © Беларускія загадкі. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver